silodevka

Chloma


Projekt chloma se zabývá zachycováním platného pohybu v femininních mentálních mapách. Jeho cílem je naplnit tabulky kódem dle naměřených hodnot a podle toho vykreslit jednotlivé trajektorie - tzv. koály. Nejvýznamější částí projektu je jeho dílčí kód siložena a souhrnná silotéka která mapy sdružuje.

Výstupní soubor dat chlomy jsou knihovny .mml, které je možné si prohlédnout programem diot, který zároveň umí mentální mapy zachycovat...